News

ES investicijos

2022 04 01

Nauji dizaino sprendimai UAB ,,Baltic Way“

UAB ,,Baltic way“ nuo 2022 m. kovo mėnesio įgyvendina projektą, skirtą dizaino plėtrai įmonėje. Siekiant vykdyti pelningą veiklą post- pandeminėje aplinkoje, būtina ieškoti naujų sprendimų paslaugų dizaine, keisti anksčiau taikytas rinkodaros strategijas. Įgyvendinant projektą siekiama padidinti įmonės teikiamų paslaugų patrauklumą, jų paklausą, taip pat  įmonės produktyvumą. Projekto apimtyje bus sukurtas originalus grupinio kelionių paketo dizainas bei jam pritaikyti inovatyvūs rinkodaros sprendimai.
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto pavadinimas: Dizaino plėtra įmonėje Baltic Way

Projekto numeris: 13.1.1-LVPA-K-861-01-0508

Projekto pradžia: 2022 m. kovo 23 d. 

Projekto pabaiga: 2023 m. kovo 31 d. 

Projekto vertė: 63.350, 00 Eur (iš jų paramos lėšų – 47.500,00 Eur).


Focus On
Innovation
Respect of Client Needs,
Culture & Objectives
Personal Approach
to Each Client
Creativity, Flexibility
& Attention To Detail
Knowledge
& Experience
enquiry